Đá Quý Phú Khang

Thạch anh vàng (Citrine)

Bản quyền thuộc về PHU KHANG JEWELRY - 2017.