Đá Quý Phú Khang

Quả quá già quá chín

Bản quyền thuộc về PHU KHANG JEWELRY - 2017.