Đá Quý Phú Khang

Long quy (Rùa đầu rồng)

Bản quyền thuộc về PHU KHANG JEWELRY - 2017.