Đá Quý Phú Khang

Hổ phách (Amber)

Bản quyền thuộc về PHU KHANG JEWELRY - 2017.