Đá Quý Phú Khang

Đá mặt trăng (Moonstone)

Bản quyền thuộc về PHU KHANG JEWELRY - 2017.