[:vi]VÒNG TAY THẠCH ANH TÓC ĐẶC RUỘT THIÊN NHIÊN MIX CHARM BẠC KẾT HỢP VỚI HỒ LY TÓC ĐEN [:]

890.000 

[:vi]

VÒNG TAY THẠCH ANH TÓC ĐẶC RUỘT THIÊN NHIÊN MIX CHARM BẠC KẾT HỢP VỚI HỒ LY TÓC ĐEN  Thủy và Mộc
**Gía: 890.000
-Dành cho người mệnh khuyết

[:]