[:vi]VÒNG NGỌC SERPENTINE BẢN TO THIÊN NHIÊN[:]

750.000 

[:vi]Ni tay: 5.4. – 5.5
-Dành cho người mệnh mộc, hỏa (khuyết Mộc và Hỏa)[:]