[:vi]TỲ HƯU RUBY THIÊN NHIÊN[:]

390.000 

[:vi]*Giá:
-lOẠI VIP (inb shop báo giá)
-Loại 1(nước hồng, bóng) : 590.000
-Loại 2 (hồng nhạt, nước bóng, mịn) : 450.000
-Loại 3(tỳ hưu trắng pha hồng) : 390.000
Công dụng : lên mặt dây hoặc nhẫn đeo tay (đá có đục lỗ sẵn có thể đeo dây chuyền ngay )

Dành cho mệnh : Hỏa, Thổ và Thủy[:]

Danh mục: