[:vi]TỲ HƯU MẮT HỔ VÀNG THIÊN NHIÊN [:]

490.000 

[:vi]TỲ HƯU MẮT HỔ VÀNG THIÊN NHIÊN
gIÁ: 490.000
Có thể lắm mặt dây, nhẫn, gắn vòng hoặc lắc tay
-Dành cho người mệnh khuyết kim và thổ[:]

Danh mục: