[:vi]Tượng Phật Di lặc Ruby thiên nhiên 100%[:]

1.700.000 

[:vi]Phật di lặc[:]