[:vi]Tượng Phật bà quan âm được khắc từ đá Ruby thiên nhiên[:]

2.240.000 

[:vi]- Thông số:
Nặng:56ct 
Cao :4.2 cm
Rộng :2.6 cm
Dày :0.8 cm
– Dành cho tất cả các mệnh
[:]