[:vi]Mặt Phật Quan Âm cẩm thạch thiên nhiên [:]

500.000 

[:vi]Cẩm thạch thiên nhiên

Nét khắc sắc sảo, dày đẹp[:]