[:vi]DÂY CỔ MẶT ĐÁ THẠCH ANH TÓC VÀNG THIÊN NHIÊN[:]

590.000 

[:vi]DÂY CỔ THẠCH ANH TÓC VÀNG
gIÁ: 590.000

Dành cho người khuyết mệnh Kim và Thổ (NGƯỜI MỆNH KIM VÀ THỔ)[:]