[:vi]Bông mẫu đơn ngọc đế quang[:]

650.000 

[:vi]Dành cho mệnh Mộc, Hỏa và Kim[:]